شناسه شهروندی*
*
*
نام کاربری پیشنهادی شما از این پس به عنوان شناسه شهروندی شما جهت استفاده از سامانه های شهرداری مورد استفاده قرار خواهد گرفت
*
*
*
*
*

قابل توجه همکاران گرامی شهرداری !
شما میتوانید با نام کاربری و پسورد سیستم خود همانند قبل لاگین نمایید و نیازی به ساخت شناسه شهروندی نیست.