شناسه شهروندی
قابل توجه همکاران گرامی شهرداری !
شما میتوانید با نام کاربری و پسورد سیستم خود همانند قبل لاگین نمایید و نیازی به ساخت شناسه شهروندی نیست.